Kesä on jo nurkan takana...

19.05.2019

Talven selkä on taitettu ja kesää kohti...

Nyt puhutaan sekä julkisella sektorilla että yritysmaailmassa valmentavasta johtamisesta, itseohjautuvuudesta, sisäisestä motivaatiosta, organisaatiokulttuurista, asiakaskokemuksesta...

Näiden ajankohtaisten teemojen parissa SKCCC on kuluneen vuoden aikana valmentanut sekä johtoa että henkilöstöä.

Johtamisvalmennuksissa oli johtoryhmiä ja esimiesryhmiä eri ohjelmissa sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta: Valmennuksissa on kauden aikana paneuduttu mm. seuraaviin sisältöihin:

 • Valmentava esimiestyö ja johtaminen
 • Organisaatiokulttuurin johtaminen
 • Muutoksen johtamisen käytännöt
 • Johtajan/esimiehen vuorovaikutustaidot ja johtamiskäyttäytyminen
 • Johtajan rooli tänä päivänä ja huomenna
 • Yhteisen johtamiskäsityksen muodostaminen 
 • Johtamisen kaksoistehtävä
 • Motivaation ja sitoutumisen johtaminen
 • Osallistaminen ja itseohjautuvuuden johtaminen
 • Esimiehen ajankäyttö ja -hallinta
 • Ratkaisukeskeiset työskentelymenetelmät johtamisessa
 • Omat vahvuudet ja kehityskohteet johtajana
 • Oma kehittymisuunnitelma johtajana kehittymiseksi

Johtamisvalmennusta on kevään aikana toteutettu myös johtajien henkilökohtaisen coachauksen, johtoryhmien valmennuksen, ja työnohjauksen parissa.

Jotenkin näyttää siltä, että johtamiselta odotetaan nyt vielä entistäkin enemmän

- Perusteluja tehdyille päätöksille

- Selkeämpää suunnan, tavoitteiden ja päätäntävallan määrittelyä

- Tavoitteiden toteutumisen ja tehtyjen päätösten jämäkämpää seurantaa

- Säännöllistä arviointia ja kehittämistä jatkuvan palautteen avulla

Henkilöstön valmennusten teemoina ovat kuluneen kauden aikana korostuneet useamman valmennusohjelman merkeissä tiimitoiminnan, työyhteisön yhteistyötaitojen, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin teemat. 

Vuosien varrella henkilöstön ja johtajien kanssa on toistuvasti noussut esille eräs henkilöjohjohtamistaitoihin ja työyhteisötaitoihin liittyvä teema, joka näyttää säilyvän ajankohtaisena suhdanteiden ja työelämän muutoksista riippumatta.

Tämä teema on palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Olennainen henkilöjohtamistaito ja työyhteisön taito, jota voi harjoitella.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen liittyy olennaisena teemana myös valmentavaan johtamisen tapaan, itseohjautuvuuden johtamiseen, toimivaan organisaatiokulttuuriin ja sisäisen motivaation ohjaamiseen...

Yhteistyössä Johtamisenkehitys.fi:n Heikki Laurosen kanssa rakennettiin luento- ja valmennusohjelma näihin teemoihin liittyen. Katso video!   

Nyt on kuitenkin aika toivotella - jos ei vielä kesälomia - niin innokasta kesän odotusta!

SKCCC 

03.07.2023Työnohjauksesta tukea yhteisöllisyystyhjiöön
01.11.2021Koronavuodet 2020 & 2021
19.05.2019Kesä on jo nurkan takana...
27.05.2018Uusia valmennuspalveluja
25.04.2017Johdon coaching suosittua
15.05.2015SKCCC yhteistyöhön Innolink Researchin kanssa
10.02.2015Neljäs ministeriöiden MESI-valmennus saatiin päätökseen
27.06.2014Kuulumisia kaudelta 2013-2014
26.06.2013Kuulumisia kaudelta 2012-2013
01.02.2013HALUJOHTAMINEN kirja johtamisesta

Siirry arkistoon »