Yhteistyökumppanit

Monipuolisempia palveluja yhteistyökumppaneiden avulla

SKCCC tuottaa työelämän asiantuntija- ja valmennuspalveluja johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen tuloksellisen toiminnan sekä työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Yksityishenkilöille ja huippu-urheilijoille on tarjolla psykologipalveluita, työnohjausta ja psyykkistä/henkistä valmennusta.

Yhteistyökumppaniensa avulla SKCCC huolehtii yhtäältä oman osaamisensa kasvattamisesta ja toisaalta, pystyy tarjoamaan asiakkailleen monipuolisempia asiantuntijapalveluja.

SKCCC toimii yhteistyökumppanina muutamien oman alansa eturivin ammattitaitoa ja vahvaa kokemusta edustavien yrittäjien kanssa.

Yhteistyökumppanit ovat mm. seuraavien toimialojen asiantuntijoita:

 • Rekrytointipalvelut, suorahaku ja henkilöstövuokraus
 • Strategiaprosessit, strategian toteuttaminen
 • Myynti, markkinointi ja mainonta
 • Visuaalisen markkinoinnin koulutus ja konsultointi
 • Markkinointitutkimukset
 • Asiakasuhdemarkkinointi, CRM
 • Verkostoituminen
 • Yrittäjyys
 • Pienyrittäjän liiketoiminnan kehittäminen
 • Maaseutuyrittäjyys
 • Internet-media, verkkovideot
 • Tiimi- ja muutosvalmennus

rope_logo_160x27_transparent.png

Rope-Yhtiöt

www.rope.fi

Rope-Yhtiöt on vuonna 1993 perustettu yhtiöryhmä. Tämä muodostuu 11 markkinoinnin eri osa-alueiden ja yrittäjyyteen kytkeytyvästä osaamiskeskuksesta. Osaamiskeskukset rakentuvat 13 yhtiöstä, joilla kullakin oma erikoistumisalueensa Rope-Yhtiöiden toimintakentässä.

Lähtökohtana kunkin osaamiskeskuksen kohdalla on ensiluokkainen oman alueen asiantuntemus niin, että tämän kautta Rope-Yhtiöt pystyy taiten palvelemaan kaikkien osaamiskeskusten toimintakentässä asiakkaita ensiluokkaisesti. Osaamiskeskuksista käytämme nimeä osake. Näin pääsemme lyhyempään ja helpompaan kieleen osaamiskeskuksista puhuttaessa.

Rope-Yhtiöiden osaamiskeskukset

Rope-Yhtiöiden periaatteena on toteuttaa palvelunsa aina asiakaskohtaisena sovelluksena hyödyntäen laaja-alaisesti sekä Rope-Yhtiöiden että sen korkeatasoisten yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta ja osaamista.

Perusmottomme on:
Ongelmaa, jota ei voisi ratkaista,
ei ole olemassakaan.

Kotimäentie 252, 04150 Martinkylä
Puhelin: (09) 497 955
Sähköposti: rope-yhtiot@rope.fi


sihti_logo_slogan_160x78_muokattu.png

Sihti Oy

http://www.sihti.fi/

Sihti Oy tekee rekrytointeja, henkilöstövuokrausta ja suorahakuja. Toteutamme johtajien ja asiantuntijoiden osuvia rekrytointeja, henkilöstövuokrausta sekä olemme yritysten johdon ja henkilöstön kokonaisvaltainen kumppani. Toimimme pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, joskin suorahakumme ulottuvat myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Monipuolisten rekrytointipalvelujemme avulla ratkaisemme yritysten henkilöstötarpeet nopeasti ja tehokkaasti. Osaamistamme on myös liiketoiminnan kehittäminen sekä johdon ja henkilöstön valmennus. Lahjakas asiantuntijaverkostomme on käytettävissä sekä valmennuksissa että suuremmissa kehityshankkeissa ja organisaation tai sen osien arvioinneissa

sihti_auktorisoitu_henkilstpalveluyritys_hpl_new_small.jpg

focused_energy_main_kuva.jpg

Focused Energy

www.focusedenergy.fi

Haluatko hallita tehokkaasti muutosta, jota yrityksesi on käymässä läpi - esim. yrityskauppa, fuusio, sukupolvenvaihdos - ja minimoida muutoksen aiheuttaman stressin?

Ovatko yrityksen vastuut ja roolit varmasti selkeät ja henkilöstön motivaatio parhaalla mahdollisella tasolla?

Joudutko muodostamaan kansainvälisiä tiimejä, joissa ihmiset tulevat täysin erilaisista kulttuureista?

Haastavissa tilanteissa henkilöstö on motivoitava muutokseen ja henkiset voimavarat suunnattava yrityksen tavoitteiden mukaisiksi.

Juuri tässä Focused Energy voi auttaa.

Meillä on tarvittava osaaminen sekä pitkä ja laaja kokemus vastaavista prosesseista monilla eri markkinoilla. Tiimi- ja johtamisvalmennuksen avulla ryhmä oppii hakemaan omat ratkaisunsa motivaation lisäämiseen ja painetilanteiden käsittelyyn.

Focused Energy Oy:n konsultti on kokenut ammattilainen, ekonomi , hum.kand. Kirsti Tenhola.


Johtamisen kehitys

Heikki Lauronen

www.johtamisenkehitys.fi


 • Strategiaprosessit
 • Strategialähtöinen johtamisen suunnittelu
 • Strategian toteutus työtehtävätasoille saakka

Heikki:

"Työurani alkoi vuonna 1988, joten minulla on vajaa 30 vuotta työelämäkokemusta. Omakohtaista esimieskokemusta minulla on yhteensä kahdeksan vuoden ajalta.

Pääasiallinen tehtäväkenttä on muodostunut yritysten strategiaprosessien vetämisestä, operatiivisen johtamisen kehittämisestä ja markkinoinnin ja myynnin suunnittelusta sekä kehitystöistä. Keskeisenä osaamisena johtamisen ja toiminnan kehittämisessä on strategian saattaminen valmiiksi saakka ja strategian purkaminen pk -mittakaavaisella työkalulla työtehtäviksi arkityön oheen. Lisäksi autan esimiehiä ihmisten johtamisen parantamisessa.

Osaamisen keskeisenä elementtinä on käytännön kehitystyön kautta muotoutuneet menetelmät, jotka auttavat aidoissa suomalaisen työelämän tilanteissa. Menetelmäsovellusten taustalla ovat kuitenkin yleisesti käytetyt johtamistyökalut, kuten skenaariomalli ja tuloskortti. Minulla on viime vuosilta omakohtaista pk- johtamiskokemusta vuokrapäällikkyyksien kautta."

Heikki Lauronen
Liikkeenjohdon asiantuntija

Liiketoimintajohtamisen kehitys HSL
P. 040 844 2123
heikki.lauronen(at)johtamisenkehitys.fi
© SKCCC