Palautteita &

referenssejä eri aloilta

 

Palautteita johtoryhmävalmennuksista

 • "Valmennuksessa tuli hyvää keskustelua, opimme antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Sain esimiehenä välineitä jkatkaa kehitystyötä johtoryhmän työskentelyn parantamiseksi ja kehittymisen seuraamiseksi."

 • "Valmennus onnistui erinomaisesti, tulemme varmasti jatkossakin käyttämään palvelujasi, kiitos!"

 • "Hyvät metodit, jokainen teki itselleen oman "kehittymissuunnitelman". Nyt vain on sitten jokaisesta itsestään kiinni, minkälaisen korren kekoon kantaa."

 • "Ei vain pikakurssi, jossa vetäjä luettelee kaikkien jo ennestäänkin tuntemia asioita. Vaikka kaikki niiden hyödyllisen tunnustaisivatkin, unohtuvat asiat jo muutamassa päivässä. Kouluttajana pyrit käsiteltyjen asioiden seurantaan ja käytäntöön viemiseen. Oikeaa valmennusta siis."

 • "Ratkaisukeskeinen työskentelytapa loi positiivista ilmapiiriä varsin tulehtuneeseen jory-tilanteeseen."

 • "Oli hyvä tarkastella itseään, omia käsityksiään, toimintatapojaan. Vaikka jatkuva palauteenanto tuntui toisinaan vähän hankalalta ("johan minä sen kerran sanoin"), huomasi työskentelyn edetessä, että myös oma havaintokyky kehittyy, omaa toimintaansa ja rooliaan sekä ryhmän dynamiikkaa tarkkailee eri tavalla ja uutta palautettakin löytyy annettavaksi."

 • "Työskentelyssä hyviä metodeja ja keinoja. - Valloittava persoonasi ja lämmin mutta samalla jämäkkä työskentelytyylisi teki valmennustapaamisista myönteisiä. Valmennuksen tuloksena ryhmämme selvästi kehittyi, innostui, tutustui ja kiinteytyi. Parhaartkiitokset!"   

 • "10 ruusua Sinulle! Olemme tyytyväisiä, pidit hyvin meidät työssä, kiinni aiheissa, et päästänyt meitä herpaantumaan hetkeksikään. Saimme paljon aikaiseksi, kehitettäviä kohteita ja ongelmaratkaisujakin löytyi. Kokonaisuus oli kattava. Pääsimme keskustelemaan avoimesti ja kertomaan "omia murheitamme" kentältä, mikä oli hyvä. Itsensä kehittämistä löytyi. Hyvä kurssi. Kirjallinen materiaali oli hyvä. Mietimme jatkovalmennusta keväälle..." (Tulosalueen johtoryhmä) 

 • "Valmennuksesi on saanut kaikilta palautteen lähettäjiltä erittäin hyvät arviot: mm. alansa ammattilainen, asiansa osaava, pidin erikoisesti Kettusen tyylistä, opit hyvin sovellettavissa osastoillekin jne. - että siihen malliin, kyllä sinä olet sitten loistava! Ota nyt vaan kaikki kehut rauhallisesti vastaan!" (Johtoryhmä kuntasektorilta)

 • "Vuoropuhelu on parantunut eri henkilöstöryhmien kanssa. Sain hyvää palautetta, joka auttaa kehittämään omaa toimintaani. Sain ääneni kuuluville ja oman näkökulmani hyvin esiin. Uudet kokouskäytänteet, parantunutta keskinäistä luottamusta, kokousten säännöllisyyttä ja parantunut ilmapiiri. Vapautuneempi ilmapiiri ja selkeästi parantunut vuoropuhelukulttuuri." (Palvelualan organisaation johtoryhmä)

 • "Kiitos itsellesi koko johtoryhmämme puolesta unohtumattomasta valmennuksesta ja kokoamastasi selkeästä aineistosta. Kiitos vielä kerran silmiemme avaamisesta. Kuulet meistä pian lisää." (Johtoryhmä julkiselta sektorilta)

 • "Mielestäni johdit keskustelua hyvin tilanteessa, jossa meidän esimiehet eivät ole tottuneita puhumaan roolistaan tai antamaan palautetta toisilleen ja ollaan tietyllä tavalla veitsen terällä." (Kansainvälisen konsernin Suomen tuotantoyksikön johtoryhmä) 

 • Tuloksia ICT-alan liikelaitoksen johtoryhmän palautekyselystä:

Johtoryhmävalmennus vastasi johtoryhmämme kehittämistarpeita

(1=erittäin huonosti –  4=erittäin hyvin):

 ka.= 3,6

 

Johtoryhmävalmennus oli hyödyllistä ajankäyttöä

(1=erittäin epätosi –  4=erittäin tosi):

ka.= 3,8

  

Palautteita esimiesvalmennusryhmiltä

 • "Sain paljon ajattelemisen aihetta sekä valmiuksia entistä parempaan esimiestyöskentelyyn. Jatkossa on itsestä kiinni, miten haluan ja kykenen soveltamaan saamiani tietoja ja taitoja."
 • "Valmennus on antanut valtavasti uusia keinoja johtaa omaa ryhmääni, ja nimenomaan konkreettisia asioita."
 • "Tavoitteeni oli valmistaa itseäni organisaatiomuutoksiin lähinnä johtamisen näkökulmasta. Muutosjohtamista käsiteltiin melko laajasti ja eri näkökulmista. Koin hyvin vahvasti saaneeni välineitä omaan johtamistyöskentelyyni."
 • "Käytännönläheisillä harjoituksilla lisättiin koulutuksen vaikuttavuutta ja sitä kautta sain lisää oppia esimiehisyydestä ja esimiehisyyden jäntevöittämisestä."
 • "Valmennuksessa käytiin läpi juuri niitä ns. pieniä asioita, joista "johtaminen" on paljolti kiinni. Ne pienet jutut jää mieleen - niin alaisen kuin esimiehenkin."
 • "Kotitehtävät oli helppo tehdä valmennuspäivien ansiosta. Kokemukset muilta esimiehiltä oli arvokkaita."
 • "Olen saanut hyviä vastauksia ja eväitä niihin johtamistilanteisiin, joihin alunperinkin olin halunnut saada tukea."
 • "Minulla ei ollut varsinaisia tavoitetita, koska en ole esimies. Tuuraan vain esimiestäni ja yritän saada työt tehtyä. Elämää varten sain paljon. koulutus herätti miettimään omia toimintatapoja ja asenteita. Asiaa oli paljon sulatettavaksi ja toivon, että saatu opetuksen siemen itäisi ja kukoistaisi."
 • "Koulutuksessa sain hyviä valmiuksia kohdata esimiestehtävän haasteita. Muiden samanlaisissa tehtävissä toimivien esille tuomat kokemukset johtamisesta ja sen ongelmista ja niiden pohdita ryhmässä oli antoisaa."
 • "Sain tukea niille osa-alueille, joissa aikaisemmin koin epävarmuutta. Kurssilla huomioitiin myös väliesimiestason joskus pulmallinenkin asema asema "puun ja kuoren välissä"."
 • "Parasta esimiesvalmennuksessa oli:
  • Esimerkit elävästä elämästä, harjoitukset
  • Hyvät esimerkit
  • Oivat tarinat, jotka tukivat opetusta
  • Ryhmätyöt
  • Valmentava, osallistava tapa loistava
  • Sain paljon sulateltavaa ja työkaluja omaan johtamistyöhöni
  • Ryhmätyöt, ei luentotyylistä tankkaamista
  • Kaikkien uusien asioiden oppiminen
  • Välitehtävä oli ERITTÄIN hyvä! Auttoi vuorovaikutuksessa alaista  ja esimiesten välillä kun oli ”pakko” käydä asioita läpi
  • Harjoitukset/ryhmätyöt
  • Asiantunteva ammattitaitoinen kouluttaja.
  • Vuorovaikutteinen  opetustyyli
  • Ryhmätyöt
  • Valmentajan hyvä ote"

 

Palautteita työyhteisövalmennuksista Suomesta ja muualta

 • ”Valmennus oli hyvin järjestetty ja valmentajan ohjaus oli selkeää ja siinä oli otettu huomioon hyvin kaikki henkilöstöryhmät. Valmennus oli johdonmukaista, mutta samalla joustavaa, elettiin tilanteen mukaan. KIITOS KAIKILLE!”
 • ”Hän veti osuutensa ammattimaisesti ja selkeästi. Mielestäni tästä porukasta paras.”
 • ”Todella ammattitaitoinen (valmentaja), henk.koht. keskusteluissa löytyivät juuri oikeat asiat.”
 • ”Työyhteisön valmennus rakensi vuoropuhelukulttuuria ja avoimmuutta sekä yhteishenkeä juuri odotetulla tavalla…”
 • ”Hieno suoritus, joka vastasi tilausta. Onnistumisen avaimet olivat osaavan ja asiasta kiinnostuneen vetäjän käsissä. Kiitos siitä Sammolle.”
 • "I thought I had a very fruitful 2 days’ training in Shanghai with you and it really so called a brainstorm because it helps me to think about myself and my future career."
 • "Our seminar, was a good opportunity for me to analyse myself in regard to areas of development (including those of a personal nature) and for me to think ahead a few years and actually think about where I am and where I want to be."
 • "...But this workshop is quite positive not only for the young and or new employees , but also still valid for the person like my age .( Aged 51 years with working experience almost 24 years with in the same company.) This workshop as refreshment and has encouraged me again to do some a personal plan with in the company. And the company now also has started to put more attention to their staffs, employees for further development regardless of their age and also their come from."
 • "This was very good program, let’s to understand team work, leadership and find out ourself potential ability, personality and resources through communication each other and testing, I believe that this is good for our working in a successful and fulfilled manner,also contribute adding value to our company by the work of each staff."

 

 

Referenssejä huippu-urheilun psyykkisen valmennuksen parista 

 • Suomen Paralympia-murtomaahiihtojoukkueen psyykkinen valmentaja Salt Lake City 2002 –projektissa.
 • Suomen Karateliiton MM 2006-ryhmän psyykkinen valmentaja
 • Suomen Ampumaurheiluliiton kivääriampujaryhmän psyykkinen valmentaja (mm. Beijing Olympialaiset 2008)
 • Kamppailu-urheilijoiden psyykkistä valmennusta

    © SKCCC