Psykologipalvelut

Yksilövalmennusta kenellePsykologi_ja_asiakas_sohvalla.jpg tahansa

Joskus elämä tökkii, eteen sattuu pienempiä tai isompia hankaluuksia tai tavallinen arkikin tuntuu liian isolta taakalta. Psykologi on "ammattiauttaja", jonka tehtävänä on kuunnella, tukea ja ennen kaikkea tuoda uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja tilanteisiin, joissa niitä ei näytä löytyvän.

 

Mitä psykologin luona käyminen tarkoittaa?

Psykologin luokse meneminen sisältää monia ennakkoluuloja: "Meneekö minulla näin huonosti?", "Eihän ne muuta tee, kuin nyökyttelee ja mumisee..", "Enhän minä mikään hullu ole."

Psykologin luokse tuleminen tarkoittaa sitä, että hyödyntää asiantuntijapalveluita sellaisessa elämäntilanteessa, kun niille  tuntuu olevan tarvetta ja omat tai lähipiirin keinot eivät tunnu riittävän.

 

Mitä psykologin luona tehdään?

Psykologin luona jutellaan...

 • Keskustellaan niistä asioista, jotka elämässä sillä hetkellä tuntuvat hankalilta ja vaikeilta.
 • Jutellaan niistä ihmisistä ja ihmissuhteista, joita tilanteeseen liittyy.
 • Keskustellaan vaikeuksien taustoista, jos se on ongelmien ratkaisemisen tai niiden kanssa elämään oppimisen kannalta tarkoituksenmukaista.  
 • Jutellaan ajatuksista, tunteista, merkityksistä eri asioiden takana.
 • Etsitään uusia näkökulmia vanhojen ohelle ja tilalle.
 • Löydetään omia vahvuuksia ja voimavaroja, joita ei ehkä ole tullut mietittyä.
 • Puhutaan ongelmien lisäksi myös onnistumisista.
 • Puhutaan luottamukseksellisesti toinen toista kunnioittaen.
 • Hankalista asioista puhumisen ei aina tarvitse olla vakavaa ja raskasta.
 • Käännetään katsetta tulevaan, mahdollisuuksiin ja konkreettisiin asioihin.
 • Etsitään ratkaisuja.

Psykologin luona kuunnellaan...

 • Kuunnellaan puolin ja toisin mitä toisella on kerrottavana.
 • Tullaan kuulluksi, joskus pelkkä asioista puhuminen hyvän kuuntelijan kanssa voi auttaa.
 • Opitaan ehkä siinä sivussa kuuntelemisen taitoja - kuuntelemaan myös muiden ihmisten näkökulmia vähän paremmin.

Psykologi saattaa antaa tehtäviä...

 • Psykologi on valmentaja, joka auttaa harjoittelemaan hankaluuksien kohtaamista tai niistä jotenkin uudella tai erilaiselle tavalla selviytymistä.
 • "Kotiläksyjä", kuten mitään muutakaan, ei psykologin luona ole pakko tehdä, mutta uusien toiminta- tai ajattelutapojen harjoitteleminen todellisissa tilanteissa tapaamisten välillä voi viedä asioita eteenpäin.

Psykologi

Suomen psykologiliitto on koonnut psykologien yleisimpiä työtehtäviä ja töiden sisältöjä sekä psykologin ammatissa hyvin tärkeät psykologien eettiset säännöt kotisivuilleen: 

Mitä psykologi tekee?

Psykologin etiikka 

 

Voisiko psykologin palveluista olla apua sinulle?

Jos tuntuu että voisi, niin voit ottaa yhteyttä ja kertoa asiastasi tai ongelmastasi. Psykologin vaitiolovelvollisuus alkaa ensikontaktista lähtien.

Ensitapaamisessa keskustellaan sinulle tärkeistä asioista, asetellaan tavoitteita mahdolliselle yhteistyölle ja puhutaan yksilövalmennuksen käytännön pelisäännöistä.

Ensitapaamisella et sitoudu vielä mihinkään, vaan kyseessä on myös toisiin tutustuminen ja hedelmällisen yhteistyön mahdollisuuksien avoin pohdiskelu. Voi olla myös niin, että juuri kyseinen psykologi ei jostakin syystä tunnukaan sinulle sopivalta, kyseessä on monesti myös "henkilökemia".

 

Yksilövalmennus käytännössä  

Yhteistyön aloittaminen psykologin kanssa tarkoittaa käytännössä, asiastasi riippuen, 1,5 tunnin tapaamisia kerran viikossa / noin kahden viikon välein. Tapaamisien määrä sovitaan alussa, mutta tätä voidaan myös tarkistaa matkan varrella.

 

 © SKCCC