Johtamisvalmennus

Johdon Coaching

Johdon coaching on henkilökohtainen valmennussuhde, joka tarjoaa johtajalle tai esihenkilölle sparrauskumppanin johtamisen ja itsensä kehittämiseen. Samalla valmennettavalle avautuu mahdollisuus oppia valmentavaa johtamistapaa.Johdon_coaching_Ponnistustuen_antaja.jpg

Mitä johdon coaching on

Johdon coaching eli valmennus on oman johtamistoiminnan, sen toimivuuden ja tuloksellisuuden kehittämistä ulkopuolisen valmentajan kanssa luottamuksellisessa suhteessa.

Johdon coaching vaatii valmennettavalta itsensä likoon laittamista sekä halua oman itsensä ja omien toimintatapojensa tarkasteluun ja kehittämiseen.

"Valmentaja avaa ovia ja auttaa löytämään uusia, mutta sisään on mentävä itse."

Valmennuksessa syvennytään omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ja työstämiseen liittyivätpä nämä sitten omaan persoonaan, viestintään, ihmisten johtamistaitoihin, ajankäyttöön ja resursseihin, jaksamiseen tai yleisemmin oman toiminnan hallintaan ja kehittymiseen.

Valmennuksessa pysähdytään myös henkisen kasvun peruskysymysten äärelle: Kuka minä olen, mistä minä tulen, mihin olen menossa ja millä eväillä?

Valmentaja auttaa tarkastelemaan asioita kriittisesti uusista näkökulmista ja haastaa valmennettavan kehittämään itsetuntemustaan ja samalla johtamistyötään. Valmentaja tuo valmennukseen kokemuksiaan toimivista hyvistä johtamisen käytännöistä. Valmentajalta kuitenkin harvemmin saa suoria ohjeita, sillä valmennuksessa on kyse omien oivallusten löytämisestä ja niiden suunnitelmallisesta täytäntöön panosta valmentajan tuella.

Väitöskirja. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Johdon coaching: Rajanvetoja, taustateorioita ja prosesseja (Ilkka Virolainen, 2010):

"Johdon coaching on ajankohtainen ilmiö niin suomalaisessa työelämässä kuin myös useissa muissa maissa. Johdon coachingin suosio on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana. Tässä tutkimuksessa nousi esille, että johtajat voivat saada johdon coachingista apua erityisesti itsensä johtamiseen ja leadershipiin. Tutkimuksen tuloksista tulee esille myös, että esimerkiksi ajattelutapojen kehittymisestä, rajoittavien uskomusten poistumisesta, tietoisen läsnäolon lisääntymisestä ja itsetuntemuksen lisääntymisestä on hyötyä myös muilla työhön ja elämään liittyvillä aloilla. Johdon coaching on tavoitteellinen ja systemaattinen johdon kehittämisen menetelmä, ja siinä huomioidaan kiinteästi niin coachattavan yksilön tavoitteet kuin myös coachattavan organisaation tavoitteet."

Valmennusmenetelmät

Valmennuksen pääasiallinen työskentelymenetelmä on keskustelu. Valmentaja on yhtäältä johtamisen ja toisaalta valmentamisen ja dialogin asiantuntija, joka tuo keskusteluun ja vuorovaikutukseen näkökulman vaihtamisen taitoa.

Soveltuvilta osin työskentelymenetelminä voidaan käyttää myös erilaisia simulaatioita, harjoituksia tai esimerkiksi urasuunnittelua tai henkilökohtaista kehittymistä tukevia analyysityökaluja.

Valmentaja voi tulla myös mukaan valmennettavan arkityön tai -elämän joihinkin tilanteisiin, jos näin sovitaan ja jos tämä tukee valmennuksen tavoitteita.


Joustava ja yksilöllinen ratkaisu

Aito muutos vaatii tuekseen enemmän kuin valmiita koulutuspaketteja. Coaching on palvelu, jolla saat organisaatioosi yksilöllisistä ja organisaation tarpeista lähtevää johdon valmennusta.

Henkilökohtaisessa valmennuksessa tavoitteet määritellään yhdessä valmennettavan kanssa. Tavoitteiden määrittelyssä otetaan huomioon sekä valmennettavan oma elämäntilanne että hänen organisaationsa tilanne ja työnantajan toiveet valmennukselle.

Kokenut johdon valmentaja on käytössä heti ja valmennuksen kesto, rakenne ja kustannukset määritellään tapauskohtaisesti tarpeeseesi mitoitettuna.

Tyypillisesti johdon coaching kestää kuutisen kuukautta, noin kerran kuussa 1,5 - 2 tuntia / valmennuskerta. Valmennukseen liitetään usein välitehtäviä, jotka tukevat valmennuksen tavoitteita käytännön harjoittelun kautta.

Valmennus aloitetaan maksuttomalla tutustumis- ja tilannekartoituskeskustelulla, jonka lopuksi päätetään joko valmennuksen aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä.

"Valmentaja avaa ovia ja auttaa löytämään uusia,

mutta sisään on mentävä itse."

© SKCCC