Urheiluvalmentajien työnohjaus

Valmentaja_pilli_kadessa.jpgUrheiluvalmentajien työnohjaus on tarkoitettu valmentajan henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen sekä valmennustyöhön liittyvien haasteiden ja muutosten tueksi urheilun parissa työskentelevälle valmentajalle. Urheiluvalmentajan työnohjaus on valmentajan omaa valmennusta.

  

Urheiluvalmentajan työnohjaus

Urheiluvalmentajan työnohjaus on valmennustyöhön, valmennettaviin, omaan valmentajan rooliin ja omaan työskentelytapaan liittyvien kysymysten, haasteiden, pohdintojen ja tunteiden tutkimista yhdessä koulutetun työnohjaajan ja psyykkisen valmennuksen asiantuntijan kanssa.

Se on myös kokemuksellista oppimista, uusien näkökulmien ja vaihtoehtojen löytämistä, uuden oivaltamista ja kehitystavoitteiden asettelua omaa valmennustyötä ja valmentajana kehittymistä silmällä pitäen.

Urheiluvalmentajan työnohjaus edesauttaa myös valmennustyössä jaksamista ja työhyvinvointia.

Urheiluvalmentajan työnohjaus on yleensä säännöllisesti työnohjaajan kanssa toteutuva prosessi, joka voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena, tilanteen mukaan. Työnohjauksen keskeisin väline on luottamuksellinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus ja dialogi, jossa hyödynnetään sekä työnohjauksen että psyykkisen valmennuksen metodeja ja periaatteita.

Urheiluvalmentajan työnohjaus alkaa tavoitteiden määrittelyllä. Tavoitteet tarkentuvat ja saattavat muuttuakin prosessin edetessä.

  

Mitä urheiluvalmentajan työnohjaus ei ole?

Usein työnohjausta kuvataan sillä mitä se ei ole.

Tämä on monesti perusteltua, sillä työnohjaus voidaan usein ymmärtää väärin ja sekoittaa se työhön opastukseen, työn valmennukseen, koulutukseen, työhön perehdyttämiseen, tuutorointiin tai mentorointiin. Työnohjaus voidaan myös joskus käsittää vain "huolten purkamiseksi", "kuunteluavuksi" tai jopa terapiaksi. 

Urheiluvalmentajan työnohjaus, tai työnohjaus muutenkaan, ei ole mitään näistä edellä mainituista.

 

Urheiluvalmentajan työnohjaaja?

Työnohjaajakoulutus kestää yleensä 2 vuotta ja on laajuudeltaan noin 80 op. Työnohjaajat voivat koulutuksensa pohjalta olla erikoistuneita joillekin tietyille alueille tai aloille esim. johdon ja esimiesten työnohjaaja, työyhteisöjen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja.

Koulutetuilla työnohjaajilla on taustalla hyvin erilaisia peruskoulutuksia. Psykologin koulutus on työnohjaajan peruskoulutuksena hyvä varsinkin silloin, kun työnohjauksessa on kyse oman itsetuntemuksen, omien toimintatyylien, vuorovaikutuksen tai sosiaalisten suhteiden kysymyksistä.

Psyykkisen valmennuksen asiantuntuntemus ja kokemus huippu-urheilusta ja urheilijoiden valmentamisesta ovat urheiluvalmentajan työnohjaajan erityisosaamista työnohjaajana.  

 

Urheiluvalmentajan työnohjaus käytännössä

Ensiyhteydenoton jälkeen sovitaan alkutapaamisesta, jossa määritellään tilannetta, työnohjauksen tavoitteita ja työtapoja sekä laaditaan tarvittaessa työnohjaussopimus. Alkutapaamisessa on kyse myös molemminpuolisesta tutustumisesta. Alkutapaaminen ei vielä sido mihinkään, vaan siinä sovitaan aloitetaanko työnohjausprosessia ollenkaan vai ei.

 

                                                                                                                   © SKCCC