Johtamisvalmennus

Johdon pienryhmäcoaching

Johdon valmentaja & vertaistuki

Johdon pienryhmäcoaching on kokeneen johdon valmentajan vetämässä vertaisryhmässä tapahtuvaa johtamistyön ja johtajana kehittymisen valmennusta.

Vertaisryhmän jäsenet ovat johdon tehtävissä ja/tai esimiesasemassa olevia henkilöitä, jotka voivat tulla samasta tai eri organisaatioista.

Valmennusryhmän maksimikoko on kolme johtajaa/esimiestä + johdon valmentaja.

Johdon pienryhmäcoaching noudattelee henkilökohtaisen johdon coachauksen periaatteita ja käytäntöjä. Pienryhmäcoachauksen arvokas lisä on kollegoilta saatava kokemusten jakaminen ja toisilta oppiminen.

Johdon valmentajan opastuksella pienryhmälle tarjoutuu myös mahdollisuus oppia valmentavaa johtamistapaa ja esimiestyötä.

Mitä johdon coaching on

Johdon coaching eli valmennus on oman johtamistoiminnan, sen toimivuuden ja tuloksellisuuden kehittämistä ulkopuolisen valmentajan kanssa luottamuksellisessa suhteessa.

Johdon coaching vaatii valmennettavalta itsensä likoon laittamista sekä halua oman itsensä ja omien toimintatapojensa tarkasteluun ja kehittämiseen.

"Valmentaja avaa ovia ja auttaa löytämään uusia, mutta sisään on mentävä itse."

Valmennuksessa syvennytään omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ja työstämiseen liittyivätpä nämä sitten omaan persoonaan, viestintään, ihmisten johtamistaitoihin, ajankäyttöön ja resursseihin, jaksamiseen tai yleisemmin oman toiminnan hallintaan ja kehittymiseen.

Valmennuksessa pysähdytään myös henkisen kasvun peruskysymysten äärelle: Kuka minä olen, mistä minä tulen, mihin olen menossa ja millä eväillä?

Valmentaja auttaa tarkastelemaan asioita kriittisesti uusista näkökulmista ja haastaa valmennettavan kehittämään itsetuntemustaan ja samalla johtamistyötään. Valmentaja tuo valmennukseen kokemuksiaan toimivista hyvistä johtamisen käytännöistä. Valmentajalta kuitenkin harvemmin saa suoria ohjeita, sillä valmennuksessa on kyse omien oivallusten löytämisestä ja niiden suunnitelmallisesta täytäntöön panosta valmentajan tuella.

Katso Johdon coaching

Johdon pienryhmäcoaching

Prosessin alussa jokaiselle valmennusryhmän jäsenelle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet johtamistyössä ja johtajana kehittymiselle. Nämä tavoitteet tulevat pienryhmän tietoon ja työskentely ryhmässä on luottamuksellista.

Työskentelytapoina pienryhmän valmennustapaamisissa ovat pääasiassa keskustelu, erilaiset keskusteluasetelmat ja valmentajan tuomat, ryhmän jäsenten tavoitteiden mukaiset, asiantuntija-alustukset.

Valmennustapaamisten välillä toteutetaan valmennusprosessin sisältöjen mukaisia välitehtäviä ja pidetään johtamispäiväkirjaa esim. tavoitteisiin nähden onnistuneista ja ei niin onnistuneista johtamistilanteista.  

Johdon pienryhmäcoaching kestää prosessina 6 x 2,5 tunnin valmennustapaamiset noin 3 vkon välein. Prosessin kokonaiskesto on 4-6 kk.  

Prosessin aikana laaditaan jokaiselle pienryhmän jäsenelle henkilökohtainen johtajana kehittymisen suunnitelma. Kehittymissuunnitelman valmistumisvaiheessa - valmennettavan niin halutessa - mukaan otetaan valmennettavan oman esimiehen näkökulma ja tuki valmennettavan kehittymiselle. Tämä tapahtuu "kolmikantatapaamisessa" pienryhmän valmentajan, ko. valmennettavan ja tämän esimiehen kanssa.  

Prosessiin kuuluu seurantatapaaminen pienryhmän kanssa noin 4 kk. valmennusprosessin päättymisestä. Seurantatapaamisessa tarkastellaan kunkin ryhmän jäsenen osalta kehittymissuunnitelman toteutumista, onnistumisia ja kehittämisen painopisteitä.

Joustava ratkaisu johtamisen kehittämiseen

Johdon pienryhmäcoaching on joustava ratkaisu johtamis- ja esimieskoulutusten sijaan tai niiden ohelle.

Johdon pienryhmäcoaching voi toimia esimerkiksi organisaation/yrityksen esimiesten omana kehittämisfoorumina sen sijaan, että esimiehet ja johtotehtävissä olevat henkilöt laitetaan kukin omiin erillisiin valmennuksiinsa tai koulutuksiinsa.

Prosessin alussa käydään tarkentavat keskustelut pienryhmäcoachauksen tavoitteista myös tilaajaorganisaation näkökulmasta.


© SKCCC