Johtamisvalmennus

Henkilöstöä osallistava johtoryhmävalmennus

Henkilöstöä osallistava johtoryhmävalmennus on johtoryhmän valmennusprosessi, johon liitetään mukaan organisaation henkilöstöä osallistavia elementtejä.

Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on aina jokin muutos. Henkilöstöä osallistava johtoryhmävalmennus ottaa organisaation henkilöstön mukaan tarvittavan muutoksen läpi viemiseen.

Ei aina, mutta usein johtoryhmän oma valmennusprosessi tähtää laajempiin muutoksiin organisaation tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin tai koko organisaatiokulttuurin näkökulmista.

Näissä tapauksissa johtoryhmävalmennus ei voi jäädä vain johtoryhmän "omaksi retriitiksi" vaan henkilöstö on otettava mukaan johtamisen, toimintatapojen ja yhteistyötapojen kehittämiseen jo johtoryhmävalmennuksen alussa.

Tarkoituksena on joukkoistaminen, eli henkilöstön motivoituminen, sitoutuminen ja vastuun ottaminen tarvittaviin muutoksiin; henkilöstöllä olevan asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen sekä johtamisen ja esimiestyön tukeminen henkilöstön taholta.

Henkilöstöä osallistavassa johtoryhmävalmennuksessa joukkoistaminen toteutetaan mm.

- Johtoryhmän ja henkilöstön yhteisillä työpajoilla

- Johtoryhmän jäsenten välitehtävinä oman johtamansa ryhmän kanssa

- Haastatteluina ja kyselyinä

- Henkilöstölle annettavina ryhmä- tai yksilötehtävinä

- Konkreettisina kehittämissuunnitelmina johtajille ja henkilöstöryhmille

Henkilöstöä osallistava johtoryhmävalmennus on prosessina hieman laajempi ja kestoltaan pitempi kuin vain johtoryhmälle suunnattu johtoryhmävalmennus ja se rakennetaan aina organisaatiokohtaisesti.

Aiheeseen liittyen katso myös mitä on johtoryhmävalmennus.


© SKCCC