Psykologipalvelut

Parisuhdevalmennus

Parisuhdevalmennus on parisuhteen toimivuuden tarkastelua, vahvistamista ja huoltamista yhdessä ulkopuolisen ja puolueettoman ihmissuhteiden ja ihmisen käyttäymisen asiantuntijan kanssa.

 Parisuhdevalmennus_Pari_kadet_puuskassa.jpg

Mitä parisuhdevalmennukseen lähteminen tarkoittaa?

Parisuhdevalmennukseen lähteminen sisältää usein monia ennakkoluuloja ja ajatuksia. Yleisin niistä on monesti: "meneekö meillä todella näin huonosti?"

Todella huonosti ei vielä tarvitse parisuhteessa mennä, tullakseen valmennukseen. Suhdetta voi ja kannattaa huoltaa jo siinä vaiheessa, kun jotakin tuntuu olennaisesti puuttuvan parisuhteesta, suhde tuntuu 'riutuvan' tai jommasta kummasta tuntuu, että "jostakin ulkopuolisesta avusta voisi olla meille kahdelle ehkä hyötyä..."

Parisuhdevalmennukseen lähteminen edellyttää suhteen molemmilta osapuolilta sitoutumista ainakin siihen, että katsotaan yhdessä valmentajan kanssa voisiko valmennuksesta olla jotakin hyötyä tai tukea suhteelle.

Parisuhdevalmennukseen lähteminen tarkoittaa sitä, että yhdessä hyödynnetään asiantuntijapalveluita sellaisessa tilanteessa, kun ulkopuoliselle avulle tuntuu olevan tarvetta ja omat tai lähipiirin keinot eivät tunnu riittäviltä.

 

Mitä parisuhdevalmennuksessa tehdään?

Parisuhdevalmennuksessa tarkastellaan suhteen toimivuuden ja toimimattomuuden kannalta olennaisia asioita avoimesti, kriittisesti ja kaikkia osapuolia arvostavalla tavalla. 

Parisuhteessa molemmilla osapuolilla on "oma parisuhteensa", eli oma näkemys ja tunne parisuhteesta. Näiden, joskus melko erilaistenkin, näkemysten näkyväksi tekeminen, tutkiminen ja arvostaminen on valmennuksen yksi tavoite.

Parisuhteen ongelmat ovat usein päätelmiä ja  tulkintoja tapahtumista, sanomisista tai tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Harvoin, jos koskaan, ongelmat ovat objektiivisia havaintoja tai kuvauksia siitä miten "oikeasti" tapahtui. Tapahtuma ei välttämättä ole ongelma, sille annettu merkitys usein on. Näiden päätelmien, tulkintojen ja merkitysten selvittäminen ja niistä keskustelu on parisuhdevalmennuksen yksi tavoite.

Parisuhdevalmennuksessa keskustellaan myös siitä mikä parisuhteessa toimii, mikä tuottaa rakkautta ja välittämistä, mikä ilahduttaa ja antaa energiaa. Tavoitteena on jatkaa ja vahvistaa sitä mikä toimii ja vähentää sitä mikä ei toimi.

Tavoitteet parisuhdevalmennukselle asetetaan kuitenkin ennen kaikkea yhdessä psykologivalmentajan  kanssa valmennuksen alussa.

Parisuhdevalmennus  käytännössä  

Yhteistyön aloittaminen parisuhdevalmentajan kanssa tarkoittaa käytännössä, asiastanne  riippuen, 1 - 1,5  tunnin tapaamisia noin viikon tai kahden välein. Tapaamisien määrä sovitaan alussa, mutta tätä voidaan myös tarkistaa matkan varrella.

Ensitapaamisella ette sitoudu vielä mihinkään, vaan kyseessä on myös valmentajaan tutustuminen ja hedelmällisen yhteistyön mahdollisuuksien avoin pohdiskelu. Voi olla myös niin, että juuri kyseinen psykologivalmentaja ei jostakin syystä tunnukaan teille sopivalta, kyseessä on monesti myös "henkilökemia".

Psykologi parisuhdevalmentajana

Suomen psykologiliitto on koonnut psykologien yleisimpiä työtehtäviä ja töiden sisältöjä sekä psykologin ammatissa hyvin tärkeät psykologien eettiset säännöt kotisivuilleen: 

Mitä psykologi tekee?

Psykologin etiikka 

  

"Millaiseen keskusteluun kutsut toisen?

       ...tähän kutsuun yleensä vastataan."

 

  © SKCCC