Henkilöstön valmennus

YHTEISTYÖ -valmennus

Yhteistyövalmennus on työyhteisön työn organisoinnin, yhteistyökäytäntöjen, vuorovaikutuksen ja työyhteisötaitojen sekä työyhteisön jäsenten toimintatapojen tarkastelua ja kehittämistä ryhmätoiminnan ja vuorovaikutuksen ammattilaisen valmennuksessa.

Valmennuksen kohderyhmä voi olla tiimi, työryhmä, yksikkö/osasto tai koko työyhteisö.

 Hahmot_piirissa2.jpg

Työyhteisön yhteistyö

 

Yhteistyön toimivuutta tarkastellaan ja arvioidaan työyhteisöissä usein rönsyillen tai liian kapea-alaisesti. Yhteistyön toimivuudesta tai toimimattomuudesta puhuttaessa puhutaan samalla sujuvasti yhteishengestä, ilmapiiristä, työhyvinvoinnista, työtavoista ja työkaluista, sitoutumisesta ja motivaatiosta tai näiden puutteesta, pelisäännöistä, vuorovaikutuksesta ja viestinnästä, tiedonkulusta ja tietojärjestelmistä, johtamisesta ja esimiestyöstä...

Yhteistyötä lähdetään sitten kehittämään tarttumalla johonkin noista edellä mainituista ja yleensä siihen, johon on helpointa tarttua, joka tuntuu ajankohtaisimmalta tai joka on määritelty organisaation laatujärjestelmässä.

 

Toimiva yhteistyövalmennus

Henkilöstön yhteistyövalmennuksen tavoitteena ei ole ”täydellinen, kuin yhtä suurta perhettä oleva työyhteisö”, koska työyhteisö on ennen kaikkea työpaikka.

Yhteistyövalmennuksen tavoitteena on, että työt ja vuorovaikutus sujuvat tuloksellisesti, että töissä on pääsääntöisesti mukava olla ja että työyhteisöllä on tähän tarvittavat työyhteisötaidot. Tähän päästään, kun toimivan yhteistyön peruspilarit ovat riittävällä tavalla kunnossa.

 

Toimivan yhteistyön peruspilarit tyyhteisn_yhteisty-valmennus_c_kuva_kotisivulle.png

  • Tarkoituksenmukaiset työtavat ja käytännöt
  • Avoin, aktiivinen ja arvostava vuorovaikutus
  • Yksilön oma vastuu omasta roolistaan yhteistyön edistäjänä

Työtavat ja käytännöt, työn organisointi ja työn johtaminen ovat olennaisia toimivan yhteistyön rakennuspalikoita. Työyhteisön ilmapiiri ja yhteishenki voivat olla erinomaisella tasolla, mutta yhteistyö ei silti suju epäkäytännöllisen tai jäykän työn organisoinnin takia.

Vuorovaikutus ja viestintä näyttävät monesti hiertävän sujuvaa yhteistyötä. Monesti kyseessä ovat pienet, ajan myötä hankaliksi tai jopa tabuiksi paisuneet asiat, vuorovaikutuksen riittämättömyys tai puhumatta ja sopimatta jääneet vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen pelisäännöt.

Yksilön oma vastuu – ja oikeudet – työyhteisön jäsenenä ja yhteistyön edistäjänä on toimivan yhteistyön kannalta perusteltu näkökulma jo pelkästään siksi, että toisia on hyvin hankala muuttaa, mutta oman toiminnan säätely – tarvittaessa – on helpompaa. Voisiko olla niin, että esimerkiksi ”Minä käyn täällä vain töissä, en ole hankimassa kavereita...” -ajattelun sijasta jokin toinenkin näkökulma voisi tuottaa itsellekin entistä viihtyisämmän ja motivoivamman työn?

 

Yhteistyövalmennuksen tavoitteena on toisiaan valmentava työyhteisö, joka tuloksellisen työn lomassa kykenee jatkossa omin voimin, entistä paremmin arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan yhteistyönsä toimivuuteen vaikuttavia asioita ja ilmiöitä.

  

Mitä ja miten 

Henkilöstön yhteistyövalmennus voidaan työyhteisöstä riippuen toteuttaa päivän tai parin mittaisina valmennustapahtumina / valmennusryhmä. valmennuspäiviin voidaan liittää tavoitteiden mukaisia ennakko- ja välitehtäviä.

Valmennusryhmien jälkeen yhteistyövalmennukseen kuuluu yhteinen valmennustapahtuma(t), jossa valmennusryhmien tuottamia ja valmentajan työstämiä ideoita ja käytäntöjä vedetään yhteen käytännön suunnitelmiksi ja toimenpiteiksi. Valmennuspäivien ohella tai sijasta voidaan soveltaa myös puolikkaita valmennuspäiviä.

Valmennusprosessin avainsanoja ovat käytännönläheisyys, osallistuminen, vuorovaikutteisuus, ideoiden tuottaminen ja niiden suunnitelmallinen täytäntöönpano ja seuranta. Valmennusmenetelminä ovat valmentajan alustusten lisäksi osallistujien väliset keskustelut, keskusteluasetelmat, ryhmätyöt ja ideatyöpajat.  

 

 

                 ”Toimivaan yhteistyöhön tarvittiin työyhteisötaitoja…”

 

                                                                                                                   © SKCCC