Rahoitusta kehityshankkeisiin

Tekesiltä rahoitusta esimiestyön ja työn organisoinnin kehittämiseen

 

Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus kannustaa suomalaisia työpaikkoja kehittämään uusia toimintatapoja ja työelämän laatua. Kehittäminen on hyödyllistä paitsi organisaatioille, myös koko yhteiskunnalle. Työorganisaatioiden innovatiivisella kehittämisellä on keskeinen rooli Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja tuottavuuden varmistamisessa.

Rahoitusta voi hakea projekteihin, joissa uudistetaan työpaikan toimintatapoja. Kehittämisen kohteina voivat olla esimerkiksi työn organistointi, esimiestyö, yksilölliset työjärjestelyt, asiakaslähtöiset palveluketjut. 

 tekes-logo.jpg

Projekteilta edellytetään seuraavaa:

  • Parantaa työpaikalla tuottavuutta ja työelämän laatua
  • Tuottaa uusia innovatiivisia toimintatapoja
  • Toteutetaan johdon ja henkilöstön yhteistyönä
  • Tukee merkittävästi organisaation osaamista ja uudistumista
  • Sisältää laajempaa uutuusarvoa ja hyödynnettävyyttä muillakin työpaikoilla.  

Työorganisaatioiden kehittämiseen voi hakea rahoitusta jatkuvasti.

Tekesin työorganisaatioiden kehittämisenrahoitusta voivat hakea kaiken kokoiset yritykset,
julkishallinnon organisaatiot sekä muut organisaatiot eritoimialoilta.

Lisätietoa rahoituksesta ja hakuprosessista sekä yhteyshenkilöt löytyvät Tekesin verkkosivuilta www.tekes.fi/tyke

SKCCC auttaa rahoituksen järjestämisessä

SKCCC on tarvittaessa tukena rahoituksen järjestelyssä, jos päätätte käyttää SKCCC:tä ulkopuolisena asiantuntijana kehittämishankkeessanne.  

 

(Lähde: Tekes)


Työsuojelurahasto rahoittaa työelämän kehittämistä

Tyosuojelurahaston_varillinen_vaakalogo.jpg

Työsuojelurahasto rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Varansa rahasto saa työnantajien maksamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta.

Rahoitusta voivat hakea tapaturmavakuutusmaksuvelvolliset työnantajat, yritykset, kunnat ja muut työyhteisöt. Stipendirahoitus on henkilökohtainen.

Työyhteisön kehittämisavustus on tarkoitettu Työsuojelurahaston toimialaan kuuluvan tutkimustiedon soveltamiseksi käytäntöön.

Tavoitteena on tukea työelämän kehittämistä sellaisen toimivan, tuottavan ja turvallisen työympäristön aikaansaamiseksi, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy.

Hanke voi kohdistua yksittäiseen kohteeseen tai useamman tavoitteen samanaikaiseen toteuttamiseen.

Määräraha sopii hankkeisiin, joissa haetaan tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. 

Aiheina voivat olla esimerkiksi:

- toiminnan, tuotteiden ja palvelujen suunnitteleminen ja johtaminen
- työhön liittyvien tapaturma- ja terveysriskien ja kuormitustekijöiden hallinta
- työkykyä ylläpitävän toiminnan tutkiminen ja kehittäminen
- työsuojelun ja työterveyshuollon toimintojen kehittäminen
- työyhteisön psykososiaalinen toimivuus
- työympäristön taloudelliset vaikutukset
- työelämän suhteet
- organisaation toiminnan kehittäminen yhteistoiminnassa

Lisätietoa rahoituksesta ja hakuprosessista löytyvät Työsuojelurahaston verkkosivuilta: www.tsr.fi/kehittamisavustus

(Lähde: Työsuojelurahasto)