Henkilöstön valmennus

KRIISI -valmennus

Henkilöstön kriisivalmennus on kissan rehellistä pöydälle nostamista rakentavassa, toisia arvostavassa ja riittävän turvallisessa ilmapiirissä konfliktien käsittelyn ja vuorovaikutuksen ammattilaisen opastuksella.

 

Työyhteisö kriisissä

Usein ulkopuolinen valmentaja, työnohjaaja tai konsultti kutsutaan työyhteisöön selvittämään "henkilökemiaristiriitoja" tai "ilmapiiriongelmia". Toiveena on, että ihmiset tulisivat keskenään paremmin toimeen ja tämän seurauksena työkin sujuisi sitten paremmin.Kriisivalmennus_Nyrkkeily.jpg

 

Lähes poikkeuksetta tämän kaltaisissa tilanteissa taustalta löytyy muutakin kuin vain henkilökemia- tai ilmapiiriongelmia. Myös työn järjestelyt, työyhteisön rakenteet, vastuualueet, normit, tottumukset ja toimintakäytännöt on syytä nostaa pöydälle muiden "kissojen" mukana.

 

Voiko olla niin, että ilmapiiriongelmat tai huono henkilökemia ei olekaan aina syy, vaan ehkä useammin seuraus?

 

Muutakin kuin epäonnistumista

Henkilöstön kriisivalmennuksesta käytetään usein muuta nimitystä kuin "kriisivalmennus". Valmennuksen tavoitteena on nostaa esille ja tehdä näkyväksi työyhteisön perustehtävää ja yhteistoimintaa haittaavia tekijöitä liiemmälti syyllisiä etsimättä. Katse on mieluummin tulevassa kuin menneen märehdinnässä. Kukin työyhteisön jäsen rohkaistaan kuitenkin ottamaan oma vastuunsa yhteisestä asiasta.

Haittaavien tekijöiden lisäksi huomio kiinnitetään myös onnistumisiin ja jo olemassa oleviin osaamisiin. Valmennuksessa vahvistetaan jo toimivaa ja opetellaan luopumaan ei toimivasta.

Ulkopuolinen valmentaja auttaa rakentamaan valmennukseen riittävän luottamuksen ja avoimuuden, jotta "kriisiä" voidaan käsitellä. Valmentaja tuo valmennukseen työskentelymenetelmiä ja sisältöjä, jotka auttavat "kriisin" käsittelyssä. Yksi tärkeä työskentelyote on ratkaisukeskeisyys.

Kehittymistä ei kuitenkaan tässäkään voi ulkoistaa, joten työyhteisön jäsenten itsensä likoon laittaminen ja halu ratkoa ongelmia on keskeisessä osassa "kriisin" käsittelyssä ja lopulta sen ratkaisussa.

 

Mitä ja miten?11022009152.jpg

Käytännössä henkilöstön kriisivalmennus voi rakentua koko työyhteisön yhteisistä valmennustapahtumista, pienryhmävalmennuksista, yksilöcoachauksesta tai näiden erilaisista yhdistelmistä.

Ongelmien ratkeamisen kannalta olennaista on äärimmäinen avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaate koko valmennuksen ajan.

Osallistuminen ja osallistaminen ovat niin ikään keskeisiä toiminnan periaatteita. Kriisejä ei ratkota sanelemalla vaan yhdessä sopimalla.

Henkilöstön kriisivalmennus on parhaimmillaan useamman kuukauden pituinen prosessi ja sen optimaalinen toteuttamisajankohta ja sisältö suunnitellaan yhdessä valmentajan kanssa hyvissä ajoin ennen valmennuksen aloittamista.

Valmennuksen aloittamisessa voidaan hyödyntää yksilöhaastatteluja tai muunlaista alkukartoitusta, jos se katsotaan tavoitteiden kannalta mielekkääksi.

 

Kriisivalmennukselle on tosiaan usein hyvä keksiä jokin muu nimi, kuin "kriisivalmennus"...

 

                    "Meidän pitäisi oppia olemaan eri mieltä asioista..."

 

 © SKCCC